กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

นางสมฤทัย  ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจันที่ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานแผน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายสันติ  ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน และนางนฤมล  อันตะริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาทเป็นวิทยากรให้ความรู้


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561