กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีของครูผู้สอนสนับสนุนให้ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยีและเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีกับครูในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ที่สำคัญคือการจัดทำข้อสอบออนไลน์สำหรับสอบซ่อมออนไลน์ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องในวันที่ 13-16 ส.ค.62 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และครูอาสาสมัครฯที่ทำหน้าที่แทน ครูกศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 5-6ส.ค.62 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

1 7 5
3 4 2

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561