กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมการประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต : ความท้าทายของระบบราชการ 4.0" (Collaborations for the Future : Challenges for Government 4.0) ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1
2
3

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561