นายธีรชัย. ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายธีรชัย. ทศรฐ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 1/2562

นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานต่อไป

เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลดรูปภาพ  คลิกได้ที่นี่

หรือสามารถสแกนรูปภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563