คณะกรรมการจากสถาบัน กศน. ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี นิเทศติดตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการจากสถาบัน กศน. ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

นิเทศติดตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีท่าน ผอ.เจียรนัย มะลาดวง และทีมงาน กศน.อำเภอ

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อำเภอสามชุก

และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี  

ติดตามนิเทศในครั้งนี้

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563