นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต.

Print

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต.

ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี