นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี และนายจิรเมธ คฤหบดี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต : ความท้าทายของระบบราชการ 4.0 “

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

และนายจิรเมธ คฤหบดี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมการประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

“ความร่วมมือแห่งอนาคต : ความท้าทายของระบบราชการ 4.0 “

ณ วังจันทร์ ริเวอร์วิว ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561