นายธิติพนธ์. ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

นายธิติพนธ์. ระลอกแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยมีนางสาวชลธิชา  สืบวัฒนพงษกุล

นักวิชาการศึกษา กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้

 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561