กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     นายสันติ  ต่วนชะเอม  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562  ครั้งที่ 8/62  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัด  ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ทุกอำเภอ ร่วมประชุมรับฟัง/ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มอบหมายภาระกิจที่จะต้องดำเนินการ และรับมอบนโยบายการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

2 3
4 5

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561