กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     นายสันติ ต่วนชะเอม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมหน่วยงานราชการในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ท่านดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการิเป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

1

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561