กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยโดย นางสุจิตรา มีลักษณี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง QR Code และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำงาน เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ผู้เข้าอบรมได้แก่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดและอำเภอทุกอำเภอเข้ารับการอบรมมี นางสุจิตรา มีลักษณี นายชนภัทธ์ อินทวารี และนายสิทธิศักดิ์ ทองน้อย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

1 2
3 4

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561