กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศ ประจำปีงบปนะมาณ 2562 กลุ่มศูนย์เจ้าพระยาป่าสัก โดย นางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และเครือข่ายศึกษานิเทศก์จากสถาบัน กศน.ภาคกลาง ร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำรางงานสรุปผลการนิเทศ และสรุปผลข้อมูลกิจกรรมเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

1 2
3 4

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561