กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุจิตรา มีลักษณี นักวิชาการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอทุกอำเภอ

1

6 3
4 5

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561