กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันการศึกษากลุ่มภาคกลาง 10 สถาบัน

นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัดพร้อมด้วยคณะได้ให้การต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา #ให้กับ สถาบันการศึกษากลุ่มภาคกลาง 10 สถาบัน ขอบคุณทีมงานจิตอาสาตำบลไม้ดัด อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและนักศึกษา กศน.ตำบลไม้ดัด เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ปนะจำตำบลไม้ดัด 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563