กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันการศึกษากลุ่มภาคกลาง 10 สถาบัน

Print

นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัดพร้อมด้วยคณะได้ให้การต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา #ให้กับ สถาบันการศึกษากลุ่มภาคกลาง 10 สถาบัน ขอบคุณทีมงานจิตอาสาตำบลไม้ดัด อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและนักศึกษา กศน.ตำบลไม้ดัด เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ปนะจำตำบลไม้ดัด