กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมทักษะชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ

นายสุทัศน์  โกสุมา กศน.ตำบลบ้านจ่า จัดกิจกรรมทักษะชีวิต  โครงการดูเเลใส่ใจห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลบ้านจ่า หมู่ 1 ำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2562

  
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563