กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูอาสาสมัคร ฯ ครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์ ทุกอำเภอ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 ประชุมเพื่อรับทราบผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา มอบหมายภาระกิจการดำเนินงาน ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

1

2 3
4 5

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561