กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมบุคลากร

    

 นางสมฤทัย  ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน ได้ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้มาตราฐานสถานศึกษาปีงบประมาณ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทุกคสมีส่วนร่วมในการจัดทำSAR สถานศึกษา กศน.อำเภอบางระจัน เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบางระจัน

         

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561