กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               

 กศน.ตำบลไม้ดัด แลเครือข่ายจิตอาสา นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะจาก กศน.เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการแลกเปลี่ยนความรู้ #ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไม้ดัด วันที่ 22 ตุลาคม 2562

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561