สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและการรับรู้เพื่อส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง)/ นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวจันทร์

  

นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและการรับรู้เพื่อส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง)

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม- 1 พฤศจิยายน 2562

ณ รร.วรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561