ร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

     นางรัชนุช  สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี , อำเภอบางระจัน และ อำเภอท่าช้าง ร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยเลขาธิการ กศน. ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  นายบวรศักดิ์  วานิช กล่าวต้อนรับ และรองเลขาธิการ กศน.นายนรา  เหล่าวิชยา กล่าวรายงาน

5 Custom 1
2 4

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561