กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมรับนโยบายและร่วมติดตามท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 

  

นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

และ

  

นางสาวจันทร์ทิพย์  สินธุวงษานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ

 ร่วมประชุมรับนโยบายและร่วมติดตามท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. และ สช.

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)

ครั้งที่ 1/2562

ณ กศน.อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี,

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

จาก กศน.อำเภอต่าง ๆ  ในสังกัด

                                                                                                                                                                                 จิรเมธ  คฤหบดี  รายงาน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561