ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง)

     นางรัชนุช  สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวสุมนณ์  บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางสาววาทยากร  โฉมศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวสุพรรษา  ไล้เลิศ ครูกศน.ตำบลโพธิ์ประจักษ์ กศน.อำเภอท่าช้าง และ นางสาวกมลวรรณ  กันภัย ครูกศน.ตำบลต้นโพธิ์ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง) วันที่ 11-12พฤศจิกายน  2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

1 4
3 5

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561