กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • วันพฤหัสบดีที่ 14  พฤศจิกายน. 2562
 • นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว
 • ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ได้มอบหมายให้
 • นางสาวจันทร์ทิพย์  สินธุวงษานนท์
 • รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พร้อมด้วย
 • ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวาย
 • พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 • มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561