กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง)

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

 มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา นนท์แก้ว และคณะครู

 

 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา

ของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง)

ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562

 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

  

การประชุมนี้เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษา

นำข้อมูลนักศึกษาที่มีอยู่ในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51)

 มาทำการปรับปรุง วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลให้มีความสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

 นำเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แบบออนไลน์ก่อนการเปิดให้ใช้งานจริงต่อไป

                                                          จิรเมธ  คฤหบดี  รายงาน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561