กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน กับ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ภาคบ่าย

กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้ส่งเสริมสนับสนุนการรักการอ่านสู่ชุมชน

ร่วมกิจกรรมกับ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช

 โดยมีนายกฤษณะ  อนุสนธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านสู่ชุมชน

ซึ่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเดิมบางนางบวช และคณะครู กศน. ตำบล

ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เสริมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเดิมบางนางบวช

 ส่งเสริมการอ่าน รถโมบาย (เคลื่อนที่)

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

 ในภาคบ่าย  โดยมี กศน.ตำบลทุ่งคลี และ กศน.ตำบลโคกช้าง

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (รถโมบาย)

 ในครั้งนี้  สถานที่  :  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส  ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรม : บิงโกหรรษา,มะกรูดดอกรัก,ทายคำจากภาพ

                                                                                                                                                                                               จิรเมธ  คฤหบดี  รายงาน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561