กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดหนองกระถิน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายธิติพนธ์   ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

โดยนำรถโมบาย รถห้องสมุดเคลื่อนที่สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมด้วยกิจกรรมกลุ่มงานอาชีพ นักเรียน กศน. และกิจกรรมต่าง ๆ  จาก กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ

นำโดยนางวัชราภรณ์  สังข์แก้ว  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอหนองหญ้าไซ

และข้าราชการ บุคลากร นักเรียน กศน.

ร่วมจัดกิจกรรมเสริมอาวุธทางปัญญา  ตามประสาคนเมืองเหน่อ

กลุ่มงานอาชีพ และอื่น ๆ  ให้กับประชาชนในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วัดหนองกระถิน  ตำบลทัพหลวง  อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมไปเยี่ยมชม กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                จิรเมธ  คฤหบดี  รายงาน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561