กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ดำเนินจัดรายการ "เรียนรู้คู่ชุมชน" สวท.สุพรรณบุรี FM. 102.25 MHz.

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

มอบหมายให้

นายจิรเมธ  คฤหบดี  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวชลธิชา  สืบวัฒนพงษกุล  นักวิชาการศึกษา

ดำเนินการจัดราชการวิทยุ "รายการ  "เรียนรู้คู่ชุมชน"

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

FM. 102.25 MHz.

จิรเมธ  คฤหบดี  รายงาน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561