เข้ารับการอบรมตามโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้างและลูกจ้างส่วนราชการขยายสู่ภูมิภาค รุ่นที่ 7

     นางรัชนุช  สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางประกายแก้ว  อินเจริญ และนางสาวกอบกุล  ทองคำ เข้ารับการอบรมตามโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้างและลูกจ้างส่วนราชการขยายสู่ภูมิภาค รุ่นที่ 7 ณ โรงแร มคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 2
4 5

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563