การอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูอาสาสมัคร ฯ ครู กศน.ตำบล และผู้เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากนายธิติพล ระลอกอก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

1 Custom 5 Custom
3 Custom 2 Custom

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563