สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี>>ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน.WOW ของสถานศึกษาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการโดยกำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการภายใต้นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.แนวทางการขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน.WOW ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่แผนฯ กศน.อำเภอ และได้รับการสนับสนุนวทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

1 2
3 4

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561