กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอหนองปรือ จัดส่งเสรสิมการอ่านบ้านพนังสือชุมชนบ้านหนองหูช้าง

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวสายไหม อสิพงษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองปรือ ได้รับมอบหมายจากนางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองปรือ จัดเตรียมสถานที่บ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองหูช้าง ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

 

.
.
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561