กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับ นศ. ระดับ ม.ต้น

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางสาวณธชศมล เซี่ยงว่อง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสังขละบุรี มอบหมายให้นางสาวนภาลัย คึขุนทด บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ จากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาวาดภาพห่วงโซ่อาหาร พร้อมกับเขียนอธิยายใต้ภาพ แล้วออกมานำเสนอชิ้นงานของตัวเอง

 

.
.
.
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561