กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธาน

ในการจัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้้บริการประชาชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่่วนราชการต่่าง ๆ

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้กับชุมชน

ณ วัดลาดสิงห์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี

และท่านได้แวะเยี่ยมชมกิจกรรมของ กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมทั้งได้พูดกล่าวเชิญชวน ให้นักเรียน ประชาชนทั่วไป

สนใจในการรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้มอบหมายให้นายจิรเมธ  คฤหบดี  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผู้แทน

ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

และ กศน.อำเภอสามชุก ซึ่งมีนางเจียรนัย  มะลาดวง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชุก

นำทีมครู กศน. พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เกมส์ปริศนาภาพใบ้คำ และให้บริการส่งเสริมการอ่านรถโมบาย

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  กิจกรรมสาธิตอาชีพ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

 และให้บริการนวดแผนไทย  ให้กับประชาชนที่มารับริการ

                                                                                                                                จิรเมธ  คฤหบดี  รายงาน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561