กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอบ่อพลอย จัดกระบวนการเรียนการสอน นักศึกษาผู้เทียบระดับการศึกษาตามแผนการเรียนรู้

22 ธ.ค.62 นางปราริณา อาษาธง ผอ.กศน.อำเภอบ่อพลอย มอบหมายให้นายวัลลภ แป้นเขียว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอบ่อพลอย หัวหน้างานเทียบระดับการศึกษา จัดกระบวนการ การเรียน - การสอน นักศึกษาผู้เทียบระดับการศึกษาตามแผนการเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต โดยเรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พร้อมทั้งการฝึกการทำข้อสอบแบบอัตนัย วิชาทรัพยากรธรรมชาติฯให้กับผู้เรียนเทียบระดับการศึกษา ณ.กศน.อำเภอบ่อพลอย

 

.
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561