กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.กาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสถานที่ ในการ”สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น” โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเมืองชายขอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

 

.
.
.
 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561