กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดนิเทศการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

นางอัจฉรา คงเพชรศักดิ์ ครูอาสาสมัครฯ ได้รีบมอบหมายจาก นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรีให้ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามช่วงวัย ณ รพ.สต.บ้านหนองหญ้า

 

.
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561