กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.กาญจนบุรี จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

กศน.กาญจนบุรี จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม “โครงการประชุมประจำเดือนบุคลากรในสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๓๕๖๓ และจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมอาเซียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

 

.
.
.
 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561