กศน.กาญจนบุรี >>> BIG CLEANING กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย

Print
วันที่ 7 มกราคม 2563 นางขวัญตา ดอนศรีจันทร์ ผอ.กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณรอบๆ กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

 

.