กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอสังละบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ศาลานักอ่าน"

 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวณธชศมล เซี่ยงว่อง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสังขละบุรี มอบหมายให้ นางสาวนภาลัย คึขุนทด บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศาลานักอ่าน และแนะนำหนังสือให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เข้ามาอ่านหนังสือตามที่ต้องการ ณ กศน.อำเภอสังขละบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563