กศน.กาญจนบุรี >>> ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทองผาภูมิ บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 16 มกราคม 2563 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทองผาภูมิ ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยนักเรียนค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ดนตรี กีฬา และภาษาไทย แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำรายงาน จัดบอร์ดความรู้ และเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนและผู้ใช้บริการห้องสมุด
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563