กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศศช.สาละวะ

กศน.กาญจนบุรี จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ศศช.บ้านสาละวะ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนางสาวศันสนีย์ ประกายวิชากุล นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ศศช.บ้านสาละวะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563