กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๒๕๖๓

กศน.กาญจนบุรี ร่วมงานวันครู ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสมพร อ่อนลออ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมทวน และนายกฤษนัย บรรลือศักดิ์ พนักงานพิมพ์ระดับ ๓ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีเมืองกาญจน์ ประจำปี ๒๕๖๓” จาก นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563