กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรธุรกิจกาแฟโบราณ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวจิราภา วิชาชาญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้ นายฐาปกรณ์ น้ำใจสุข ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรธุรกิจกาแฟโบราณ จำนวน 23 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16-24 มกราคม 2563 ณ บ้านหนองหญ้าดอกขาว หมู่ 8 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางพัชริน สิมลี ครูอาสาสมัคร กศน.เป็นผู้นิเทศกิจกรรมดังกล่าว
 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563