กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำอาหารว่าง

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวจิราภา วิชาชาญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้ นางสาวมาลี เกิดมงคล ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำอาหารว่าง จำนวน 21 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 - 23 มกราคม 2563 ณ บ้านกรับใหญ่ หมู่ 5 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางพัชริน สิมลี ครูอาสาสมัคร กศน.เป็นผู้นิเทศกิจกรรมดังกล่าว
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563