กศน.กาญจนบุรี >>> ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 
กศน.กาญจนบุรี จัดการประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมและดำเนินตามระเบียบวาระการประชุม “โครงการประชุมประจำเดือนบุคลากรในสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมอาเซียนศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563