กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.ตำบลท่าเสา อ.ไทรโยค ฝึกอาชีพชุมชน "ทำหลนเต๊าเจี๊ยว"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลท่าเสา ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรวิชาการทำหลนเต้าเจี้ยว จำนวน 3 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 3/4 หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอไทรโยค จงหวัดกาญจนบุรี มีผู้ร่วมกิจรรม จำนวน 9 คน
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563