กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จัดฝึกอาชีพ "การทำวุ้น"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลท่าเสา ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรวิชาการทำวุ้น จำนวน 3 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 3/4 หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอไทรโยค จงหวัดกาญจนบุรี มีผู้ร่วมกิจรรม จำนวน 9 คน
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563