กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.ตำบลลุ่มสุ่ม ฝึกอาชีพ "การทำแหนมหมู"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลลุ่มสุ่ม ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรวิชาการทำแหนมหมู จำนวน 3 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จงหวัดกาญจนบุรี มีผู้ร่วมกิจรรม จำนวน 10 คน
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563