กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เมืองนักอ่านคนกาญจนบุรี"

Print
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนวิทยา ต้นสาลี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอไทรโยค มอบหมายให้นางสาววามรินทร์ คงเปรม และนายพูนศักดิ์ ประเสริฐศรี หัวหน้างานอัธยาศัย ร่วมกับ นางสาวอาพัชรี วงษ์อุปปา ครูกศน.ตำบลศรีมงคล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ บ้านหนังสือชุมชน โครงการ “ชุมชนรู้เท่าทัน เทคโนโลยี” ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเรือโกลน หมู่ 7 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 35 คน